​Historie

​Det begyndte med stålsat vilje…

Oprindeligt blev virksomheden grundlagt i år 1900 som landbrugssmedje i den lille landsby Sanderum nær Odense. Dengang var det væsentligste arbejdsområde skoning af heste og reparation af de dengang forholdsvis få maskiner.

Johs. Larsen stod i lære hos den gamle smed i landsbyen. Efter veloverstået læretid og en kort periode som udlært smedesvend overtog Johs. Larsen smedjen i 1950. Han kunne nu kalde sig smedemester.

I årene derefter tog udviklingen fart. Smedemester Johs. Larsen havde ambitioner med sit virke, og virksomheden gennemgik en - efter datidens normer - voldsom udvikling over en årrække.

Såvel antallet af medarbejdere som antallet af kunder og opgaver voksede støt, og i den sidste halvdel af 1970'erne blev de fysiske rammer på adressen for trange.

Virksomheden flyttede derfor til sin nuværende adresse på en 4 tdr. land stor grund nogle hundrede meter i sydlig retning - tæt op ad motorvejen (som dog først kom til senere).

Omkring år 1980 blev smedjen - eller snarere fabrikken, der i mellemtiden var omdøbt til Sanderum Smede- & Maskinværksted - omdannet til et aktieselskab.

Efter Johs. Larsens død i 1994 blev virksomheden videreført af enken Annelise Larsen.

I 2007 købte de 3 sønner Peter, Christian og Jens fabrikken af deres mor, og brødrene videreførte i fællesskab virksomheden med Peter som direktør.

Bygningerne, der husede den gamle smedje i Sanderum, ligger der endnu og er fortsat ejet af familien Larsen.

Succesen fortsætter...

I dag er landsbyen Sanderum for længst indlemmet i Odense og har nu status af forstad hertil. Men idyllen fra den gamle landsby er bevaret, og at ambitionerne med virksomheden lever i bedste velgående, kan bl.a. ses af, at Sanderum Smede- & Maskinværksted A/S i 2009 blev kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen.

Den pris er vi stolte af, og vi er sikre på, at årsagen til den positive udvikling skal findes i vores vilje og evne til at være en fleksibel og omstillingsparat smedevirksomhed med en alsidighed langt ud over landsbygrænsen.

Grundareal:

4 tdr. land (ca. 20.000 kvm).

Produktionsareal:

ca. 2100 kvm.

Hovedproduktion:

Tanke/beholdere, rørbæringer, skorstene og div. konstruktioner efter ordre.

​Her begyndte i år 1900 et fynsk eventyr. En lille landsbysmedje, der trin for trin voksede sig større og større og til sidst ud af de beskedne rammer.

​Smedemester Johs. Larsen (til højre) foran den gamle smedje i Sanderum omkring år 1950. Ved sin side har han sin første lærling. Yderst til venstre ses en af svendene.

​I gamle dage var smeden ofte byens stærkeste mand. Måske fordi læsning af selv store enheder foregik pr. håndkraft.

​I nyere tid kom mobile kraner til. Herefter var det lettere at læsse de store tanke på lastbilerne.

Hvad har din virksomhed brug for?

Vi kan tilbyde at udvikle og levere kundetilpassede produkter til en lang række forskellige områder rettet mod offentlige og private institutioner og virksomheder.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt os

​Sanderum Smede- & Maskinværksted

Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV

Find os på Google Maps

Send os en e-mail eller ring til os direkte på tlf.: 6617 0272.