​Historie

Det begyndte med stålsat vilje…

Oprindeligt blev virksomheden grundlagt i år 1900 som landbrugssmedje i den lille landsby Sanderum nær Odense. Dengang var det væsentligste arbejdsområde skoning af heste og reparation af de dengang forholdsvis få maskiner.

Johs. Larsen stod i lære hos den gamle smed i landsbyen. Efter veloverstået læretid og en kort periode som udlært smedesvend overtog Johs. Larsen smedjen i 1950. Han kunne nu kalde sig smedemester.

I årene derefter tog udviklingen fart. Smedemester Johs. Larsen havde ambitioner med sit virke, og virksomheden gennemgik en - efter datidens normer - voldsom udvikling over en årrække.

Såvel antallet af medarbejdere som antallet af kunder og opgaver voksede støt, og i den sidste halvdel af 1970'erne blev de fysiske rammer på adressen for trange.

Virksomheden flyttede derfor til sin nuværende adresse på en 4 tdr. land stor grund nogle hundrede meter i sydlig retning - tæt op ad motorvejen (som dog først kom til senere).

Omkring år 1980 blev smedjen - eller snarere fabrikken, der i mellemtiden var omdøbt til Sanderum Smede- & Maskinværksted - omdannet til et aktieselskab.

Efter Johs. Larsens død i 1994 blev virksomheden videreført af enken Annelise Larsen.

I 2007 købte de 3 sønner Peter, Christian og Jens fabrikken af deres mor, og brødrene videreførte i fællesskab virksomheden med Peter som direktør.

Bygningerne, der husede den gamle smedje i Sanderum, ligger der endnu og er fortsat ejet af familien Larsen.​

Succesen fortsætter...

I dag er landsbyen Sanderum for længst indlemmet i Odense og har nu status af forstad hertil. Men idyllen fra den gamle landsby er bevaret, og at ambitionerne med virksomheden lever i bedste velgående, kan bl.a. ses af, at Sanderum Smede- & Maskinværksted A/S i 2009 blev kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen.

Den pris er vi stolte af, og vi er sikre på, at årsagen til den positive udvikling skal findes i vores vilje og evne til at være en fleksibel og omstillingsparat smedevirksomhed med en alsidighed langt ud over landsbygrænsen.

Grundareal:

4 tdr. land (ca. 20.000 kvm).

Produktionsareal:

ca. 2100 kvm.

Hovedproduktion:

Tanke/beholdere, rørbæringer, skorstene og div. konstruktioner efter ordre.

01. ​

​Her begyndte i år 1900 et fynsk eventyr. En lille landsbysmedje, der trin for trin voksede sig større og større og til sidst ud af de beskedne rammer.

02.

​Smedemester Johs. Larsen (til højre) foran den gamle smedje i Sanderum omkring år 1950. Ved sin side har han sin første lærling. Yderst til venstre ses en af svendene.

03.

​I gamle dage var smeden ofte byens stærkeste mand. Måske fordi læsning af selv store enheder foregik pr. håndkraft.

04.

​I nyere tid kom mobile kraner til. Herefter var det lettere at læsse de store tanke på lastbilerne.